Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2016-07-26

Posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

             

                 W dniu 26 lipca 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - organu opiniodawczo-doradczego Starosty Radziejowskiego.

              Posiedzenie rozpoczął Starosta Radziejowski Pan Jarosław Kołtuniak, który również wręczył członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie akty powołania. W skład Rady weszli:

1. Pani Bożena Aleksandrzak - reprezentant Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

2. Pan Paweł Andrzej Betkier - reprezentant Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Bytoń

3. Pani Maria Kornacka - reprezentant Forum Związków Zawodowych

4. Pani Alina Krupińska - reprezentant Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5. Pan Zdzisław Kuczek - reprezentant Cechu Rzemiosł Różnych

6. Pan Adam Lewandowski - reprezentant Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"

7. Pan Grzegorz Łojewski - reprezentant organu jednostki samorządu terytorialnego

8. Pan Grzegorz Pietrzak - reprezentant Związku Pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"

9. Pan Artur Ruciński - reprezentant organu jednostki samorządu terytorialnego

10. Pan Zygmunt Świątkowski - reprezentant organu jednostki samorządu terytorialnego.

             Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w głosowaniu jawnym wyłonili również spośród siebie Przewodniczącego, którym większością głosów został Pan Grzegorz Łojewski.

 

                           

                                              

fot. M.Kowalski

Artykuł dodany przez: Chłodzińska Małgorzata

Artykuł zredagowany przez: Chłodzińska Małgorzata

             

Projektowanie stron: mescaldesign.pl