Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2016-04-14

Zawiadomienie

            

              Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie odbędzie się dnia 19.04.2016r. (wtorek), godzina 12:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Sytuacja na rynku pracy na koniec marca 2016r.
4. Plan działania Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na 2016 rok.
5. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
6. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za I kwartał 2016r.
7. Wydanie opinii na temat kierunków kształcenia.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Artykuł dodany przez: Chłodzińska Małgorzata

Artykuł zredagowany przez: Chłodzińska Małgorzata

00:00

2016-02-01

Plan pracy Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie na rok 2016

2016-01-11

Zawiadomienie

        Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie odbędzie się dnia 15.01.2016r. (piątek, godz. 10:00) w Sali Konferencyjnej Starostwa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Sprawozdanie z działalności PUP w 2015r
4.Zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 2016r.
5.Zaopiniowanie kierunków kształcenia, kierunków szkoleń zawodowych dla bezrobotnych.
6.Zatwierdzenie planu prac Powiatowej Rady Zatrudnienia na rok 2016.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie posiedzenia.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez:

2015-12-15

Zawiadomienie

      Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie odbędzie się dnia 21.12.2015r. (poniedziałek, godz. 12:00) w Sali Konferencyjnej Starostwa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie radziejowskim.
4.Informacja o planowanych na rok 2016 środkach finansowych i formach aktywizacji bezrobotnych.
5.Wydanie opinii w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie posiedzenia.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2015-10-21

Zawiadomienie

     Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie odbędzie się dnia 26.10.2015 r. (poniedziałek godz. 12) w Sali Konferencyjnej Starostwa.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum..

3. Sytuacja na rynku pracy na koniec września 2015 r. w powiecie radziejowskim.

4. Ocena racjonalności gospodarki środkami środków Funduszu Pracy na koniec września 2015 r.

5. Informacja o aktywizacji osób bezrobotnych w ramach środków pozyskanych na realizację programów EFS.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez:

Projektowanie stron: mescaldesign.pl