Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2015-02-23

„Młodzi na start”

 

W związku z realizacją projektu „Młodzi na start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla uczestników projektu.

 

Planowany termin rozpoczęcia max. 6 – miesięcznych staży to luty 2015 roku.

 

      Wniosek o zorganizowanie stażu należy składać w sekretariacie tut. Urzędu, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w godzinach 8ºº-15ºº zgodnie z obowiązującym wzorem. Szczegółowe informacje: koordynator projektu Małgorzata Jeryś – tel. 54 285 5555 lub osobiście w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój nr 11.

     

Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami)

 

      Wzór wniosku o zorganizowanie stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do pobrania w pokoju nr 15, 19 oraz na stronie www.pupradziejow.pl w zakładce Młodzi na start.

 

Pliki do pobrania
wniosek-o-organizacje-stazu-2015.pdf 2015-02-23 12:12:31 316 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Pup Radziejów

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

07:59

2013-12-24

Ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa

2013-11-20

Młodzi na start

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

PUP w Radziejowie rozpoczął realizację projektu „Młodzi na start” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 PO KL.

 

Odbiorcą pomocy przewidzianej w ramach projektu jest 70 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Radziejowie.

 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • zarejestrowanie w PUP w Radziejowie jak osoba bezrobotna będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotny do 25 roku życia, bezrobotny długotrwale, bezrobotna kobieta, która nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotny powyżej 50 roku życia, bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotny bez doświadczenia zawodowego, bezrobotny bez wykształcenia średniego, bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotny niepełnosprawny, bezrobotny po zakończeniu kontraktu socjalnego
  • zamieszkiwanie na terenie powiatu radziejowskiego.

 

Pierwszeństwo będą miały osoby :

  • osoby w wieku 18- 30 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia  określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły
  • długotrwale bezrobotne
  • nie posiadające kwalifikacji zawodowych
  • nie posiadające doświadczenia zawodowego

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami motywacyjnymi, które prowadzone będą m.in. przez psychologa, szkoleniami i stażami.

 

Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w szkoleniach:

  • - kierowca (kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna) – wymagane prawo jazdy kat. B  i ukończone 21 lat
  • - magazynier z obsługą wózków widłowych
  • - operator maszyn ciężkich.

 

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy zostaną skierowani do odbycia stażu, który trwać będzie maksymalnie 6 miesięcy (dla kierowców 3 miesiące). Staż organizowany będzie u przedsiębiorców, którzy zapewnią możliwość pogłębienia zdobytej na szkoleniach wiedzy.

 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego poniżej oraz w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój  13, 15.

 

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,

pokój 11 (koordynator)  i  15 (pośrednik) w godzinach 900-1400.

 

 

Pliki do pobrania
Formularz rekrutacyjny 2013-11-20 13:23:11 165 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Pup Radziejów

Artykuł zredagowany przez: Pup Radziejów

Projektowanie stron: mescaldesign.pl