Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

07:41

2016-06-22

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

07:53

2016-04-11

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

07:50

2016-04-11

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY ORAZ SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ

07:49

2016-04-11

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

14:54

2013-09-10

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne lub grupowe

08:18

2013-01-22

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy.

07:44

2010-03-29

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy

08:19

2009-05-22

Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia

Projektowanie stron: mescaldesign.pl