Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

07:26

2016-09-23

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

07:19

2016-09-23

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB DLA OSÓB W WIEKU 30 - 50 LAT

11:34

2016-08-25

ZNIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY (art. 49 ustawy)

Missing
Po wnikliwej analizie wniosków od pracodawców chcących zorganizować staże z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że wnioski będą przyjmowane do momentu wykorzystania środków finansowych. Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o organizację stażu dla osób pow. 50 r. życia.
czytaj więcej

09:04

2016-08-11

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB POWYŻEJ 50 r. ŻYCIA

09:01

2016-08-11

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

10:39

2016-06-23

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Missing
Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz bardzo duże zainteresowanie pracodawców chcących zorganizować staże z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że z dniem 24.06.2016 r. wnioski o organizację stażu nie będą przyjmowane.
czytaj więcej

07:41

2016-06-22

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

05:48

2016-05-06

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻY Z REZERWY MRPiPS (dotyczy osób bezrobotnych powracających na rynek pracy oraz sprawujących opiekę nad osobą zależną)

07:45

2016-04-11

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY ORAZ SPRAWUJĄCYCH OPIEKE NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ

06:32

2016-04-11

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Projektowanie stron: mescaldesign.pl