Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

00:00

2016-11-17

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Missing
Z uwagi na to, że Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie dysponuje jeszcze środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2016 r., ogłoszony zostaje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
czytaj więcej

10:50

2016-03-07

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH POWER

11:59

2016-02-24

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO

13:37

2015-10-29

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

13:17

2015-10-29

Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

08:05

2015-09-04

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

07:21

2015-06-19

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie dotacji

08:50

2015-06-11

Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

13:52

2014-12-08

PRZEDŁUŻAMY TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Z FUNDUSZU PRACY O DOTACJĘ

08:18

2014-11-26

PRZYJMUJEMY WNIOSKI Z FUNDUSZU PRACY O DOTACJĘ

Missing
W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl