Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom


Uproszczone procedury zatrudnienia w Polsce cudzoziemców dotyczą obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.
Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym celu dokonuje rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania  pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie.

Pracodawca, nie będący osobą fizyczną , rejestrując oświadczenie powinien przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność. W przypadku działalności rolniczej może to być między innymi zaświadczenie  o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości.
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizy w celu wykonywania pracy w Polsce

 

Szczegółowe informacje w pokoju NR 15.

Pliki do pobrania
pouczenie-dla-podmiotu-skladajacego-oswiadczenie-1.docx 2016-06-06 12:15:17 19,3 KB pobierz
oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi.docx 2016-06-06 12:15:17 27,8 KB pobierz
zawadomienie-o-niezatrudnieniu-cudzoziemca.doc 2016-02-10 09:24:57 36,5 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl