Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2013-08-26

Zwrot kosztów dojazdu "Wyrównywanie szans"

Pliki do pobrania
Oświadczenie- 7.2.1 2013-08-26 12:40:39 126 KB pobierz
Rozliczenie- 7.2.1 2013-08-26 12:40:39 107 KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 7.2.1 2013-08-26 12:40:39 127 KB pobierz
ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW PRZEJAZDU 2013-08-26 12:40:39 29,5 KB pobierz
Informacja 2013-08-26 12:40:39 22 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2013-08-26

Nabór wniosków na Staż.

W związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zaprasza pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych na następujących stanowiskach:
1)Handlowiec, sprzedawca, przedstawiciel handlowy – osoby bezrobotne, po ukończonym szkoleniu „Skuteczny handlowiec”,
2)Kelner, barman, kelner-barman – osoby bezrobotne, po ukończonym szkoleniu „Kelner-barman”
3)Inne - osoby bezrobotne, po ukończonym szkoleniu „Prawo jazdy kat.B”.

Planowany termin rozpoczęcia max. 6 – miesięcznych staży to maj - czerwiec 2013 roku.

Wniosek o zorganizowanie stażu należy składać w sekretariacie tut. Urzędu, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w godzinach 8ºº-15ºº zgodnie z obowiązującym wzorem. Szczegółowe informacje: koordynator projektu Małgorzata Jeryś – tel. 54 285 5555 lub osobiście w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój nr 15.
Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami)
Wzór wniosku o zorganizowanie stażu ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego do pobrania w pokoju nr 15, 19

Pliki do pobrania
opinii dla stażysty po zakończeniu stażu- efs 7.2.1 2013-08-26 12:26:59 127 KB pobierz
WNIOSEK O UDZIELENIE DNIA WOLNEGO- 7.2.1 2013-08-26 12:26:59 129 KB pobierz
lista obecności- efs 7.2.1 2013-08-26 12:26:59 131 KB pobierz
Wniosek o organizację stażu 2013-08-26 12:26:59 166 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2013-08-26

informacja o zakończeniu rekrutacji 2013


Informujemy, że dniu 25 marca 2013 zakończono rekrutację do projektu „Wyrównywanie szans” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 PO KL.

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

2013-08-26

Wyrównywanie szans

W styczniu 2013 PUP w Radziejowie rozpoczął realizację projektu „Wyrównywanie szans” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

Odbiorcą pomocy przewidzianej w ramach projektu jest 60 osób bezrobotnych zamieszkujących 6 gmin powiatu radziejowskiego (Topólka, Osięciny, Dobre, Radziejów – gminę wiejską, Piotrków Kujawski, Bytoń) zarejestrowanych w ewidencji PUP w Radziejowie.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

v  zarejestrowanie w PUP w Radziejowie

v  zamieszkiwanie na terenie powiatu radziejowskiego w gminie Topólka, Osięciny, Dobre, Radziejów – gmina wiejska, Piotrków Kujawski, Bytoń

 

W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną:

  • bezrobotni w wieku 18-24 lata
  • długotrwale bezrobotni
  • bezrobotni nie posiadający kwalifikacji zawodowych
  • bezrobotni nie posiadający doświadczenia zawodowego

 

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci warsztatami aktywizacyjnymi, które prowadzone będą m.in. przez psychologa. Ponadto uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w szkoleniach:

- prawo jazdy kat. B

- kelner - barman

- skuteczny handlowiec.

 

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy zostaną skierowani do odbycia stażu, który trwać będzie maksymalnie 6 miesięcy. Staż organizowany będzie u przedsiębiorców, którzy zapewnią możliwość pogłębienia zdobytej na szkoleniach wiedzy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego poniżej oraz w siedzibie PUP w Radziejowie, pokój 15.

 

Szczegółowe informacje i zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pokój 15 w godzinach 800-1400.

Pliki do pobrania
Formularz rekrutacyjny 2013-08-26 12:22:07 195 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Mikołajczyk Marcin

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl