Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2016-11-17

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Zapraszamy

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie

do składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działaności gospodarczej.

 

Informujemy, że:

1) W naborze możemy przyznać kwotę dotacji w wysokości do 19.000,00 zł.

2) Planuje się przyznawanie środków dla najlepiej zaprezentowanych pomysłów do wyczerpania limitu posiadanych środków.

3) Wnioski niekompletne i zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane.

4) Bezrobotny jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli w przyszłej siedzibie działalności gospodarczej przed merytorycznym rozpatrzeniem wniosku.

5) Wnioski podlegają ocenie merytorycznej, którą przeprowadza Komisja Oceny Wniosków  powołana przez Dyrektora PUP w Radziejowie.

6) Wnioski powinny zawierać dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanych środków.

Wniosek o dotacje należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, parter, pokój nr 9, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w godzinach 8ºº - 14ºº zgodnie z obowiązującym wzorem.

Nabór wniosków trwać będzie w terminie od dnia 21.11.2016 r.do dnia 30.11.2016 r.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środków Funduszu Pracy do pobrania na stronie tut. urzędu: www.pup.radziejow.pl, w zakładce: aktualności oraz formy aktywizacji – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania
zalacznik-nr-3.pdf 2016-10-18 11:32:13 390 KB pobierz
wzory-dokumentow-dla-poreczycieli.pdf 2016-10-18 11:32:13 130 KB pobierz
wniosek-fp.doc 2016-10-18 11:32:13 148 KB pobierz
regulamin-dotacji.pdf 2016-10-18 11:32:13 193 KB pobierz
informacja-o-dotacjach.pdf 2016-10-18 11:32:13 411 KB pobierz
cena-w-biznes-planie.xls 2016-10-18 11:32:13 41,5 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Dąbrowski Paweł

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl