Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2016-10-18

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

 

Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoły oraz  producentów rolnych zainteresowanych utworzeniem stanowisk pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.

Ponadto informujemy, że:


Programem zostaną objęte przede wszystkim osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat, w szczególności kobiety, osoby bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotne oraz  niepełnosprawne.

Kwota wnioskowana na jedno stanowisko pracy nie może przekraczać 19.000 zł.

 

Wnioski będą poddane weryfikacji merytorycznej przez Dyrektora PUP w Radziejowie według tabeli zamieszczonej w załączniku.

Wnioski należy składać w pokoju nr 9 tut. urzędu w godzinach od 8.00 – do 14.00.
Nabór wniosków trwać będzie do dnia 15.11.2016 r.


Druk wniosku do pobrania zamieszczono poniżej. Można go także otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów, parter, pokój nr 9.

Pliki do pobrania
wniosek-w-sprawie-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego.doc 2016-10-18 11:09:13 207 KB pobierz
wniosek-na-refundacje-dla-producenta-rolnego.doc 2016-10-18 11:09:13 203 KB pobierz
formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx 2016-10-18 11:09:13 79,9 KB pobierz
kryteria-oceny-wnioskow.pdf 2016-10-18 11:09:13 200 KB pobierz
oswiadczenie-o-niezaleganiu-w-zus-krus-i-us.pdf 2016-10-18 11:09:13 66,3 KB pobierz
regulamin-refundacji.pdf 2016-10-18 11:09:13 211 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Dąbrowski Paweł

Artykuł zredagowany przez: Dąbrowski Paweł

Projektowanie stron: mescaldesign.pl