Addressbook Key Envelope

Powiatowy Urząd pracy w Radziejowie

ul.Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel: (054) 285-29-91
fax: (054) 285-29-91

email: pup@radziejow.wup.torun.pl
  tora@praca.gov.pl

2014-03-03

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pn. "Operator maszyn ciężkich"

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pn. "Operator maszyn ciężkich" kl. III dla 10 osób posiadających status osoby bezrobotnej w ramach projektu "Młodzi na start" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
Pliki do pobrania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2014-03-24 09:33:34 112 KB pobierz
ogloszenie.docx 2014-03-03 12:26:53 123 KB pobierz
zalacznik-nr-1-do-umowy.doc 2014-03-03 12:26:53 41,5 KB pobierz
siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 142 KB pobierz
za-lacznik-1-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 37 KB pobierz
zalacznik-2-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38,5 KB pobierz
zalacznik-3-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38,9 KB pobierz
zalacznik-4-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38 KB pobierz
zalacznik-5-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 37,2 KB pobierz
zalacznik-6-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 37,2 KB pobierz
zalacznik-7-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 40,2 KB pobierz
zalacznik-8-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 36 KB pobierz
zalacznik-9-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 36,5 KB pobierz
zalacznik-10-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 34,9 KB pobierz
zalacznik-11-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38 KB pobierz
zalacznik-12-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38,4 KB pobierz
zalacznik-13-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38,5 KB pobierz
zalacznik-14-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 38,9 KB pobierz
zalacznik-15-do-siwz.docx 2014-03-03 12:26:53 52 KB pobierz
zalacznik-16-do-siwz.doc 2014-03-03 12:26:53 71 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Pup Radziejów

Artykuł zredagowany przez: Mikołajczyk Marcin

Projektowanie stron: mescaldesign.pl